ارائه گواهی‌نامه بین المللی از موسسه DNW و MPT اتریش

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

 پیرو عقد تفاهم‌نامه دبیرخانه همایش با موسسات DNW و MPT اتریش امکان صدور گواهی‌نامه بین‌المللی این موسسات برای شرکت‌کنندگان در همایش که تمایل دارند فراهم شده است این گواهی‌نامه به زبان انگلیسی و  علاوه بر گواهی اصلی کنفرانس صادر می‌گردد.